VIZE

Projekt PRO CIRKULÁRNÍ REGIONY vznikl díky spojení myšlenek původního projektu PRO REGIONY, jehož cílem bylo podpořit fungování ekonomiky na lokální úrovni, kde jsou si jednotliví aktéři vědomi faktu, že každá investovaná koruna na regionální úrovni přináší zvyšování kvality života, nová pracovní místa i podporu vyloučeným lokalitám.

Cirkulární aspekty však na těchto myšlenkách stojí taktéž. Díky poptávce po druhotných surovinách, které jsou zároveň významným aspektem pro snižování produkce emisí při výrobě nových produktů a materiálů je možné jednak rozpohybovat lokální ekonomiku i místní ekosystémy a navíc pomoci naplňování Zelené dohody pro Evropu.

V České republice je navíc oblast veřejných zakázek vyčíslena na vyšší stovky miliard korun. To už je dostatečně významný argument pro to, abychom spojili síly a postupnými kroky sdíleli příklady dobré praxe, představili ověřené dodavatele cirkulárních řešení, nastartovali edukační programy a poskytli expertní pomoc.

Kromě našich vlastních vizí, které stojí na budování udržitelných regionů, ve kterých jsou zdroje využívány do maxima, sledujeme i dění v zahraničí. Vnímáme, že schopnost cirkularitu aplikovat do nákupů veřejných i soukromých subjektů, se stává již běžnou praxí a naším cílem je tak podpořit konkurenceschopnost českých firem, kterým díky aktuálním informacím a aktivizaci lokální poptávky neujede vlak.

Chcete být informování o aktualitách? Zanechte nám na sebe kontakt a my vás budeme pravidelně informovat o novinkách a příležitostech pro rozvoj cirkularit i ve vašem regionu!