Lóže:. U tří hvězd

Vítejte na stránkách zednářské Lóže U Tří Hvězd. 

V této loži se my bratři společně snažíme vytvořit prostředí, které je zdrojem inspirace pro profánní život, místem, kde je možno zapomenout na starosti všedního dne, zamyslet se nad hlubším smyslem existence a nabrat nové duševní síly. Věříme, že tato snaha je přínosem nejen členům řádu, ale všem lidem.

Informace o nás

Lóže U tří hvězd tradičně spojovala muže různých národností, různých politických názorů, odlišného vyznání, různého věku i životních zkušeností. Je společenstvím vnitřně svobodných mužů, kteří se po zralé úvaze přihlásili k ideálům řádu svobodných zednářů. Mužů, kteří se navzájem nazývají bratry a bratry v pravdě jsou. Společně se snaží, v duchu tolerance, prostřednictvím rituálů, symbolů, i přátelských setkání o poznání sebe sama, o mravní a duchovní růst svůj i celé společnosti.

Lóže není náboženskou či esoterickou společností. Není ani osvětovou, politickou či charitativní organizací nebo jen klubem pro využití volného času. Je spíše od všeho trochu, pro každého člena je ten či onen aspekt důležitější. Jednotlivé lóže po celém světě se svým charakterem, svou vnitřní atmosférou liší. Spojuje je ideál humanitní a iniciační podstata bratrstva, které zachovává prastaré rituály. Více zde 

Staré povinnosti svobodných zednářů

O BOHU A NÁBOŽENSTVÍ

O OBČANSKÉ VRCHNOSTI, NEJVYŠŠÍ I PODŘÍZENÉ

O LÓŽÍCH

O MISTRECH A DOZORCÍCH, O TOVARYŠÍCH A UČEDNÍCÍCH

JAK SI POČÍNÁ BRATRSTVO PŘI PRÁCI

O CHOVÁNÍ

Otázky a odpovědi (FAQ)

Co je svobodné zednářství?

Svobodné zednářství je iniciační společnost, která pomocí symbolické nauky pracuje na hledání "pravdy" a na morálním a intelektuálním zdokonalování svých členů, kteří potom přenášejí tyto idee do "profánního" života. Svobodné zednářství, společnost pokroková, filozofická a filantropická, usiluje o univerzálnost zásad tolerance a solidarity a ideálu svobody, rovnosti a bratrství.

Existují ve svobodném zednářství různé tendence?

Ve svobodném zednářství existují dvě hlavní tendence: Zednářství anglosaské, které je ve světě nejrozšířenější. Své jméno odvozuje z faktu, že je prakticky jediné ve Velké Británii a v zemích pod jejím vlivem. Obvykle vyžaduje od svých členů, aby věřili v Boha nebo vyšší bytost , nazývanou Velký architekt všehomíra.

Co je zednářská obedience?

Obedience je administrativní federace několika lóží neboli zednářských sdružení, která má danou strukturu. Každá obedience je řízená výkonným výborem, vedeným zvoleným předsedou, velmistrem. Anglosaské obedience regulerní, jsou výhradně mužské. Ženské nebo smíšené obedience nejsou regulérními zednáři uznáváne.

Svobodné zednářství vždy sjednocovalo největší myslitele, osobnosti a státníky své doby, kteří určitým způsobem zasahovaly do života ostatních lidí. Toto tvrzení dokazuje i níže uvedený seznam.

Významné zednářské osobnosti

Práce, kterou za sebou mají svobodní zednáři je sice připisována hlavně významnějším osobnostem, ale musíme si uvědomit, že za veškerým děním nestojí jednotlivci, ale statisíce organizovaných svobodných zednářů.

Svobodné zednářství ve světě

Kontaktujte nás